pl
more

POLITYKA PRYWATNOŚCI PIZZATOPIA

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Waszych danych osobowych jest spółka PIZZATOPIA sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie przy ul. Szewska 22/10 31-009 Kraków, wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod numerem 0000623407, posiadająca numer NIP: 6762509159, REGON:
364709386, zwana dalej „Administratorem”.

JAK MOŻECIE SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
W sprawach związanych z danymi osobowymi jesteśmy do Waszej dyspozycji pod adresem:
ul. Szewska 22/10 31-009 Kraków. Możecie do nas również napisać maila na adres:
dane.osobowe@pizzatopia.com.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY WASZE DANE?
Wasze dane, w zależności od łączącej na relacji, są przetwarzane w jednym lub kilku z
następujących celów:
1) świadczenia naszych usług
2) marketingu bezpośredniego naszych usług i towarów.
Podanie Waszych danych jest dobrowolne.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH?
Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, jako przesłanka przetwarzania
danych wskazana jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczące, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO) oraz prawnie uzasadniony
interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
którym jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego usług i towarów.

Wasze dane, w zależności od celu, są przetwarzane na następujących podstawach:
1) sprzedaży naszych towarów i wyrobów, świadczenia naszych usług lub realizacji
złożonych przez Was zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) marketingu bezpośredniego naszych usług i towarów – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Jeśli nie chcecie, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu
bezpośredniego naszych usług i towarów, możecie wnieść bezpłatny sprzeciw wobec
takiego przetwarzania. W tym celu prosimy skontaktować się z nami w jeden z
poniższych sposobów: na adres: Szewska 22/10 31-009 Kraków lub za pośrednictwem maila: dane.osobowe@pizzatopia.com.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ WASZE DANE?
Wasze dane będą przetwarzane przez czas realizowania zamówienia i świadczenia usług lub
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach,
gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym
czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

WASZE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
W każdej chwili macie prawo do żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych, a
także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Macie też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ale wierzy, że dzięki stosowanym przez nas standardom przetwarzania danych, nie będzie takiej konieczności.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
W toku świadczenia Wam usług, w celu ich realizacji, Wasze dane mogą być udostępniane
podmiotom takim jak firmy za pośrednictwem których realizowana jest dostawa, dostawcom
odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi
prawne, marketingowe, w tym podmiotom umożliwiającym wysyłkę newsletter’ów.

COOKIES
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania
ruchu na stronie. W związku z tym, nasza strona na te potrzeby zbiera informacje o twoim zachowaniu na naszej stronie, w tym przeglądanych informacjach. W tym zakresie nie zbieramy natomiast informacji Was identyfikujących takich jak imię czy nazwisko.

Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofa, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Mamy nadzieję, że korzystacie z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook,
Instagram) i śledzicie na bieżąco nasze posty. Jeśli tak, to Wasze dane są przetwarzane przez
Administratora wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania
Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz
produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności
dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
W ramach konta na Facebooku korzystamy również z aplikacji Facebook Insights między
innymi w celach statystycznych i przy generowaniu reklam. Dane zawarte w tej aplikacji nie dają jednak możliwości identyfikacji konkretnych osób.

W razie pytań, pozostajemy do Waszej dyspozycji!