fbpx

łączy nas wspólny cel

W naszym Zespole każda osoba jest inna. Mamy różnorodne pasje, własny styl obsługi Klienta, inne poczucie humoru, natomiast łączy nas WSPÓLNY CEL : podać naszą pizzę możliwie jak najszybciej i w najlepszej, życzliwej atmosferze. Poznaj naszą definicję obsługi Klienta

Legendarna obsługa Klienta Nasza definicja idealnej obsługi klienta to trzy występujące równocześnie elementy: życzliwość, kompetencja oraz szybkość. Naszym głównym zadaniem każdego dnia jest aby każdy Klient wyszedł z Pizzatopii zadowolony.

Wrażliwość społeczna Szukamy ludzi, którzy chętnie angażują się w pomoc innym czy prace na rzecz lokalnej społeczności.

Dobra zabawa Wierzymy, że można ciężko pracować i dobrze się bawić i codziennie to praktykujemy. Największą wartością jest dla nas dobra atmosfera, szacunek dla drugiej osoby oraz poszanowanie indywidualizmu.

ZESPÓŁ

Wskakuj na pokład

Jeśli Twoje CV zawiera dodatkowe dane poza: imieniem (imionami), nazwiskiem, imionami rodziców, datą urodzenia, miejscem zamieszkania (adresem do korespondencji), wykształceniem i przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, np. Twój adres e-mali, numer telefonu lub wizerunek, prosimy o zamieszczenie następującej zgody:

Wyrażam zgodę, która może być przeze mnie w każdej chwili cofnięta, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonych dokumentach w postaci _________________(tu prosimy wpisać dodatkowe dane, które zawiera Państwa CV) przez spółkę PIZZATOPIA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Szewskiej 22, 31-009 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000623407, posiadająca numer NIP: 6762509159, REGON: 364709386, na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

Jednocześnie informujemy Państwa, iż:

  1. Administratorem Danych kandydata jest spółka PIZZATOPIA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Szewskiej 22, 31-009 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000623407, posiadająca numer NIP: 6762509159, REGON: 364709386
  2. Dane kandydata przetwarzane są na potrzeby procesu rekrutacji na podstawie przepisów prawa pracy i ewentualnej zgody kandydata.
  3. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również  prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Administratorem Danych za pośrednictwem następującego adresu e-mail: dane.osobowe@pizzatopia.com.
  5. Dane osobowe przetwarzane są przez czas prowadzenia procesu rekrutacji.
  6. W przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, Kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili kontaktując się z Administratorem Danych za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgód przed jej cofnięciem.
Copyrights Pizzatopia® 2017 | Polityka prywatności